30 Nisan 2014 Çarşamba

Vekillere çağrı


Acele edin ve defolup gidin.Oturumunuzu sonlandırmaya geldim. Meclisi yaptığınız her icraat ile kirletmenize ve şerefsizleştirmenize artık kalıcı bir son vermeye geldim. Siz ki fitneci, fesatçı, meclis üyeleri, siz ki iyi bir hükümet olmak dışındaki her şeysiniz! Kiralık sefil yaratıklar, zavallılar, ülkenizi en küçük şahsi çıkar adına satılığa çıkaranlar, birkaç kuruş için Tanrı'ya ihanet edenler, içinizde bir parça da olsun erdem kalmadı mı? Bir parça vicdan da mı yok? Atım kadar bile dindar değilsiniz! Altın sizin yeni Tanrınız olmuş! Satılığa çıkarmadığınız bir değer bile kalmadı. Ulusunuz adına iyi bir şey düşünemez misiniz? Sizi çıkarcı sürüsü, bulunduğunuz bu kutsal meclisi, varlığınızla kirletiyorsunuz! Tanrının kutsadığı bu meclisi, ahlak yoksunu davranışlarınızla hırsızların ini haline çevirdiniz! Halkın size verdiği yetkiyi kötüye kullandınız. Halkın umutsuz dertlerine çare olmalıydınız, kendiniz halka en büyük dert kaynağı oldunuz! Ama ülkeniz beni asırlardan beri temizlenmemiş bu ahırı temizlemeye çağırdı! Bu gücü de bana Tanrı verdi. Bu şeytan ocağını yönetmeye geldim. Vay halinize! Şimdi derhal defolun! Acele edin rüşvetin köleleri! Acele edin, gidin! Süslü saltanat eşyalarınızı alın ve defolup gidin!Yukarıdaki söylev, tarihte demokrasinin beşiği olarak bilinen İngiltere'de geçmiştir.  Sözleri sarf eden kişi, 1653 senesinin 20 Nisan günü, meclis çatısı altında kükreyerek nutuk atan  General Oliver CROMWELL isimli, sadece ülkesinin çıkarlarını kollayan yurtsever bir generaldi. ...Ve bu nutuk tarihi şekillendiren 50 söylevden biri sayılıyor.


29 Nisan 2014 Salı

Türkiye'nin aydınlık yüzü.


 Cumhuriyetin çağdaş Türkiye ideali ile yetiştirildik, bu yolda gururla yürüdük ama ülkemizde, son yıllarda yaşananlardan sonra içimizi bir karamsarlık kapladı, batıdan giderek uzaklaşıp orta doğunun karanlıklarına yönelmeye başladık. Gezi olayları gösterdi ki aydınlık Türk halkı bu dayatmaya boyun eğmeyecektir. Aşağıda izleyeceğiniz videoda ki pırıl pırıl İzmirli gençler mücadelemiz için bizlere moral
 veriyor.  TB


26 Nisan 2014 Cumartesi

Büke


Büke,Türk ve Altay mitolojilerinde ejderha demektir. Bükü veya Buka olarak da söylenir. Efsanevi yaratık. Yılana benzer dev bir sürüngendir. Çoğu zaman kanatlı olarak tasvir edilir. Uçabilir. Ağzından ateş saçar, dişlerinden asit akıtır. Derisi zırh gibi pullarla kaplıdır. Tüm Dünya mitolojilerindeki ortak figürlerden birisidir. Dinozorlar çağından kalma bazı yaratıkların ilkel topluluklardaki düşsel anlatımı olarak düşünülebilir. Moğollarda Buka Noyon devlerin babasıdır ve dokuz oğlu vardır. Badraç adı verilen ejderha yedi başlıdır. Çin kültüründe Lu (Türkçeleşmiş biçimi Ulu) olarak bilinir. Çin etkileri, Türk ve Moğollarda bu varlığa dair toplumsal anlayışı da değişik oranlarda biçimlendirmiştir.  Kaynak : Vikipedi


Özgüven25 Nisan 2014 Cuma

21 Nisan 2014 Pazartesi

Hypatia
Hypatia (Yunanca: Υπατία; 370–415) Yunan filozof, matematikçi ve astronomdur. İskenderiye Kütüphanesi'nde felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler vermiştir. Yeni Platonculuk öğretisine bağlı olan Hypatia, Atina Akademisi'nin Eudoxus'ün başını çektiği Matematik geleneğine üye idi. Hypatia doğayı; mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalıştı.
Hypatia, günümüze kadar ulaşmış olan sayılı kaynaktan biri olan Yunan tarihçi Socrates Scholasticus'un "Historia Ecclesiastica" adlı eserine göre; İskenderiye'nin en önemli iki figürü olan, İskenderiye Valisi Orestes ile İskenderiye piskoposu Cyril arasında anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği ve politik işlere karıştığı gerekçesi ile 415 yılında kıptî Hristiyan bir çete tarafından taşlanarak öldürülür.

11 Nisan 2014 Cuma

Kuşun aklı


Kimi zaman akılsızca davranan kişilere kuş beyinli deriz, aşağıdaki videoyu izleyenler bu deyimin kuşlara yapılmış bir haksızlık olduğuna inanacaklardır sanırım.  TB


Sigara


Sohbet sırasında dostlara sigaranın zararlarından bahsetmek gereksiz bir çaba. Medyada hemen her gün bu konu işleniyor ve sigara içen kişilerin bu zararları farkında olmaması mümkün değil. Ne yazık ki bu konuda yapılacak ikazlar can sıkmaktan öte sonuç vermiyor. Nette dolaşırken konu ile ilgili bir makaleye rastladım, ekinde aşağıdaki fotoğraf vardı, sigara içenler üzerinde onlarca yayının yapamayacağı bir etkisi olabileceğini düşündüm. Başka söze gerek yok sanırım. TB8 Nisan 2014 Salı

Hem Jetski hem ATV


Evet sonunda bunu da gördük. Daha önceleri suda hareket eden otomobiller görmüştük ama pratikte pek kullanışlı olmadıkları ortaya çıkmıştı, oysa bu araç son derece iyi tasarlanmış ve her iki amaca da çok iyi uyum sağlıyor. eminim büyük talep görecektir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...